Værdier

Spejderarbejdets værdier

Spejderarbejdet tager udgangspunkt i 4 nøgleord:

Tillid – Ansvar – Udfordringer – Udvikling

Friluftsliv

Spejderarbejde er friluftsliv med holdninger. Naturen er en fantastisk ramme for at udleve spejderideen; vi oplever Guds natur, fællesskab på ture, og at vi kan klare os selv under primitive forhold. Gennem gode friluftsoplevelser udvikler spejderne forståelse og ansvar for den natur vi lever i.

Forkyndelsen

– er et redskab til at præsentere spejderne for korpsets kristne værdigrundlag. Forkyndelsen sker gennem det almindelige samvær mellem spejdere og førere og gennem andagter og gudstjenester, hvor spejderen udfordres til selv at tage stilling til det kristne evangelium.

Patruljeliv

betyder arbejdsfællesskab i en lille sammentømret enhed, hvor alle har en plads og en funktion. I patruljen kan spejderne i gensidig tillid og respekt udvikles, fordi medlemmerne har forskellige forudsætninger, evner og holdninger. Patruljelivet er basen i spejderarbejdet.

Learning by doing

vil sige, at i spejderarbejdet lærer man ved at afprøve tingene i praksis. Bagefter kan handlingerne evalueres, så der kan bygges videre på erfaringerne. Der skal gennem hele spejderlivet være udfordringer og oplevelser i vente, så spejderne oplever en løbende udvikling.

Symbolske eventyrrammer

Ud fra eventyrrammer skabes der ceremonier og traditioner, hvor fantasien får lov til at udfolde sig. Her kan spejderne lettere frigøre sig fra vante roller, udvikle sig og tilegne sig viden gennem leg indenfor trygge og sjove rammer.

Vejledning

Som spejder lærer man at lede andre og at blive ledet af spejderkammerater. Vejledning handler om at være forbillede for andre og om at kunne lære af dem, som har en større erfaring. Gennem vejledning motiveres spejderne gradvist til større indflydelse og større ansvar.

Internationalt spejderarbejde

Ved at være internationalt orienteret, søger vi at skabe medansvar for det internationale samfund og øge den mellemfolkelige forståelse.

Børneattester og alkohol

For at arbejde med børn og unge  i Danske Baptisters Spejderkorps, skal man (ligesom i alt andet børnearbejde) aflevere en såkaldt “Børneattest”, der viser, om man er straffet efter de paragraffer i straffeloven, der omhandler pædofili. Vi har udarbejdet retningslinjer, der skal følges i tilfælde af mistanke om pædofili – og forholdsregler mod overgreb på børn og unge. Det indgår som en del af vores førertræning/ lederuddannelse.

Alkohol hører ikke sammen med spejderarbejde. Det er vores holdning. Ikke fordi vi er “hellige”, specielt mere afholdende eller tror, vi er bedre end andre mennesker. Vi mener bare ikke, at man skal blande alkohol med det ansvar, man påtager sig, når man tilbyder at arbejde med børn og unge.