Vigtig Info

Her kommer lidt vigtige informationer

Pris

Det koster kr. 350,- halvårligt at være medlem af Esbjerg 1. kreds. For 3. medlem og derefter fra samme husstand, er prisen kr. 300,- halvårligt

Spejdertørklædet

Som spejder har man et tørklæde som symbol på at vi er spejdere, og derved er der nogle regler for det.

Spejdertørklædet der udleveres ved optagelsen er til låns, og skal afleveres ved udmeldelse af kredsen.

I Troppen og Gruppen (de stores enheder) må man bruge dolk, og medbringe den til og fra spejdermøde, MEN kun hvis man har spejdertørklædet på. Da der ellers ikke kan ses, om barnet eller voksenet må bære dolk. Lidt mere omkring Dolke her.

Kredsrådet

Kredsrådet er Bestyrelse for kredsen, og er derfor kredsens øverste myndighed. Kredsrådet består af:

  • 4 Medlemsrepræsentanter
  • 2 Menighedsrepræsentanter
  • Kredsføreren
  • 1 Enhedsfører fra hver enhed
  • Kredskassér

Formanden for kredsen vælges for en 2 årig periode, og vælges mellem medlemsrepræsentanterne og menighedsrepræsentanterne.

Førerrådet

Kredsens dalige ledelse er Førerrådet der ledes af Kredsføreren.

Førerrådet består af alle fører og assistenter, der har ansvar for kredsens daglige arbejde.