Morse

Som alle spejdere ved er dette en morsetavle hvor de hvide rubrikker er · (prik) og de sorte rubrikker er – (streg).
For at skrive noget skal man indsætte tegn altefter hvordan man kommer hen til de tilsvarende bogstaver (bemærk at bogstaverne kun står med stort).
Når man afslutter et bogstav skal man slutte med en skråstreg / og når man afslutter et ord slutte man med to skråstreger //
F.eks.
Skal jeg skrive Esbjerg i morsekode vil det se sådan ud · / · · · / – · · · / · – – – / · / · – · / – – · //
Vi kan tage et eksempel C – · – · /
Man starter fra oven og går ned ad trinene, og altefter hvilke trin man rammer skal man skrive det tilsvarende tegn til.

E T
I A N M
S U R W D K G O
H V F L Æ P J B X C Y Z Q Ø
5 4 3 2 Å 1 6 7 8 9 0