Opgave 2

Her skal I løse en morsekode:

Koden til den næste sted er alle vokaler fra morsekoden.

 

Koden skal skrives her